Kogemus-nõustaja

Kogemusnõustaja on isik, kes on trauma, haiguse või muu jälje jätnud elusündmuse läbi elanud. Ta on seejärel oma loo läbi ja lahti mõtestanud ning nõustunud oma lugu jagama ka teistega aitamise eesmärgil.Kogemusnõustaja on vastava koolituse ning supervisiooni läbinud isik, kes saab klienti toetada, motiveerida, osaliselt nõustada ja aidata teha ettevalmistusi muutusteks.

Kogemusnõustaja töövaldkond

Kogemusnõustaja on isik, kes on trauma, haiguse või muu jälje jätnud elusündmuse läbi elanud. Ta on seejärel oma loo läbi ja lahti mõtestanud ning nõustunud oma lugu jagama ka teistega aitamise eesmärgil.Kogemusnõustaja on vastava koolituse ning supervisiooni läbinud isik, kes saab klienti toetada, motiveerida, osaliselt nõustada ja aidata teha ettevalmistusi muutusteks.

 

 

Teenuseid osutab:

Snežana Härma

Töökeeled: eesti, vene

Teenuse hinnakiri

kuni 60 minutit – 90 EUR